1
×

اطلاعیه های ضروری میز خدمت

  1. فراموشی رمز فیش از طریق my.medu.ir می باشد. در صورت عمل نکردن وارد rtb.medu.ir و فراموشی رمز، سپس دوباره وارد my شده و فراموشی را بزنید. رمز هر دو مثل هم باشد
Desk2929

آمار سایت میز خدمت بوکان

بزودی آمار

میز خدمت

در این بخش درج می شود.